Mine is an art in which the past, the present and the future mingle together. I was born in North Vietnam and grew up in South Vietnam. I dearly love things such as: the mountain-ranges at my mother's native place, the oxen , the pitiful little birds, the women, so simple in their countryside dress, standing or sitting anywhere in my paintings (representing the fading and dim memories of a past childhood). My growing up in South Vietnam, during a sad and lasting war, is being represented by wandering and solitary horses (images of dead heroes), nude women looking into nothingness (the past war), fish and the immense blue sea (the Vietnamese who have absurdly died on the sea...), the arrows, the while dots to show my journey toward the future. Those are love songs materialized by unending colors and forms in my paintings.

 

        Nghệ thuật của tôi là sự pha trộn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi sinh ra tại miền Bắc Việt Nam và lớn lên ở miền Nam Việt Nam. Vì thế tôi rất yêu những dãy núi của quê ngoại, những con bò, con chim nho nhỏ tồi tội, những người đàn bà trong  trang phục miền quê bình dị, đứng ngồi ở bất kỳ đâu đó trong tranh của tôi ( trong trí nhớ nhạt nhoà của một thời thơ ấu đã qua..).Lớn lên ở miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến tranh buồn bã kéo dài...được biểu hiện bằng những con ngựa lang thang, cô độc ( người anh hùng đã mất ), những người đàn bà loã thể nhìn vào hư không ...(cuộc chiến đã qua ), những con cá và biển xanh vô tận ( cho những người Việt nam đã chết trên biển cả một cách vô lý...), những mũi tên, những chấm trắng trong cuộc hành trình về tương lai...đó là những bản tình ca được thể hiện bằng màu sắc, hình thể bất tận trong tranh của tôi.                              

                                                                                                                                                              Nguyễn Thân